BSK Zbrojarnie - Zbrojenie budowlane www.zbrojarnia.com.pl

BSK Zbrojarnie - Zbrojenie budowlane


W Zbrojarniach Grupy Kapitałowej BSK Return oferowane są usługi prefabrykacji stali zbrojeniowej bazujące na dokładnie opracowanej dokumentacji technicznej. Wykorzystywane jest to w branżach: drogowej, kolejowej, budownictwa kubaturowego, przemysłowego, obiektów użyteczności publicznej oraz budownictwa wielorodzinnego. Prefabrykacja zbrojeń budowlanych pozwala przygotować gotowe wyroby - kosze do pali fundamentowych oraz ściany szczelinowe. Wszystkie wyroby wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, przy użyciu stali zbrojeniowej posiadającej Aprobaty ITB, IBDIMi oraz certyfikaty hutnicze. Można więc spodziewać się ich wysokiej jakości.

Zbrojenie budowlane

BSK Return S.A.
Towarowa 22
42-400 Zawiercie
śląskie
Tel.: 326709670
NIP: 6492064479
REGON: 270164519
WWW: