Fri08182017

Aktualizacja07:34:00 AM GMT

Back Publicystyka Wydarzenia Z regionu Wykorzystać nowoczesne technologie. Tablety w szkołach
+ 2
+ 2

Wykorzystać nowoczesne technologie. Tablety w szkołach

Częstochowa aktywnie uczestniczy we wdrażaniu e-learningu, a także rozbudowuje niezbędną dla tego celu infrastrukturę teletechniczną. Zadania te wykonywane są m.in. przy współfinansowaniu ze środków europejskich i dotyczą szerokiego zakresu działań.

Wdrażany projekt „Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet: 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie: 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - wartość projektu 4, 7 mln zł.

Projekt obejmuje wykonanie infrastruktury informatycznej w technologii światłowodowej na terenie miasta Częstochowy - wybudowana zostanie sieć szkieletowa i dystrybucyjna łącząca, m.in. 32 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Utworzone zostaną także węzły oraz punkty dostępowe umożliwiające dalszą rozbudowę sieci w przyszłości i podłączenie kolejnych szkół oraz obiektów samorządowych. Dodatkowo na terenie 3 bibliotek zostaną zainstalowane 3 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu. Realizacja projektu poprawi jakość dostępu do Internetu, a także stworzy warunki techniczne do wykorzystania nowoczesnych multimedialnych programów i ogólnodostępnych systemów nauczania.

Wdrażany projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet: 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie: 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – wartość projektu 27 mln zł.

Zakłada budowę ok. 350 km sieci światłowodowej na terenie trzech powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz Częstochowy. Realizacja projektu ma poprawić jakość dostępu do Internetu na terenie całego Subregionu i umożliwić rozwój nowych technologii oraz usług, tj. e-learning, e-zdrowie itp.

Projekt „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa” złożony na konkurs w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – wartość projektu 2,3 mln zł.

Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa poprzez dostarczenie niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz Internetu szerokopasmowego osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Odpowiednie warunki użytkowania zostaną zapewnione poprzez pomoc techniczną przy instalowaniu sprzętu w domu oraz zorganizowanie szkolenia z obsługi komputera oraz Internetu dla odbiorców ostatecznych projektu. Grupą docelową projektu będzie 30 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz 60 placówek oświatowych, w tym: 19 gimnazjów, 41 szkół podstawowych i zespołów szkół. W projekcie przewidziano zakup cyfrowych materiałów edukacyjnych i modernizację sieci umożliwiającej ich wykorzystanie oraz wyposażenie każdej placówki w tablicę interaktywną. Planuje się stosowanie cyfrowych materiałów, które wspierają, monitorują i zarządzają procesem edukacyjnym w nauczaniu m.in. takich przedmiotów jak: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka i przedsiębiorczość.

Projekt „Nowatorski Program - nowoczesny nauczyciel", który został złożony na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie: 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - wartość projektu 3,5 mln zł.

W ramach projektu założono m.in. przeszkolenie 252 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (z woj. śląskiego i małopolskiego) z przygotowania scenariuszy elektronicznych materiałów edukacyjnych oraz wykorzystania lekcji elektronicznych przy pomocy tablicy interaktywnej. Następnie nauczyciele i instruktorzy wezmą udział w praktykach w przedsiębiorstwach, które zakończą się opracowaniem 150 lekcji elektronicznych z obsługi stanowiska pracy. Lekcje zostaną umieszczone m.in. na platformie elektronicznej. Dodatkowo ponad 40 nauczycieli z Częstochowy w listopadzie br. wzięło udział w szkoleniu pn. "E-nauczyciel, czyli kształcenie kompetencji w zakresie e-learningu". Celem szkolenia było zdobycie przez nauczycieli umiejętności z zakresu nauczania na odległość i wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania platformy e-learningowej, a także poszerzenie wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu nowoczesnych metod kształcenia.

Nauczyciele z częstochowskich szkół uczestniczą w szkoleniach w ramach projektu pn. "E-lekcje - wspólny język ucznia i nauczyciela" z zakresu obsługi Platformy Oświatowej (obsługa lekcji, generowanie testów na generatorze, komunikacja z uczniem/rodzicem, tworzenie blogów itd.), obsługi i realizacji zajęć z wykorzystaniem elementów e-learningu oraz tworzenia Web Questów. Szkolenia zakończą się w I kwartale 2012 r.

Następnym etapem jest uzupełnienie w/w działań w zakresie kształtowania nowej świadomości bezpośredniego wykorzystania nowoczesnych technik edukacyjnych (w tym e-learningu) wśród uczniów i nauczycieli poprzez zakup tabletów dla ok. 90 uczniów z trzech wybranych klas gimnazjalnych. Mają one trafić do szkół we wrześniu 2012 roku. W ramach pilotażu uczniowie wraz z nauczycielami będą testować programy i platformy multimedialne i internetowe przeznaczone dla szkół. W następnej kolejności w tablety mają być wyposażone także częstochowskie „podstawówki”. W planie budżetu Miasta Częstochowy na rok 2012 zaplanowano na ten cel kwotę 150 tys. zł.

W ramach przygotowywanych projektów informatycznych, utworzona zostanie infrastruktura teletechniczna, a także wdrożone odpowiednie systemy. Przeszkoleni zostaną również nauczyciele w zakresie stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technik nauczania. Natomiast realizacja projektu związanego z zakupem tabletów dla uczniów umożliwi rzeczywiste i realne wykorzystanie oraz wdrożenie e-learningu, a także nowoczesnych metod i systemów nie tylko w szkole, ale również poza lekcjami.

Komentarze  

 
# Say 2012-02-01 12:50
Szkoda że wcześniej nikt nie pomyśli o rzeczach podstawowych jak wygodne krzesła i ławki dopasowane odpowiednio do wieku ucznia tak żeby w ogóle szło wysiedzieć te kilka godzin.
 
 
# kolega_z_UM 2012-02-01 19:18
ale są tablety Wam nic nigdy nie pasuje społeczeństwo !!! :lol:
 

Grupy dyskusyjne

Copyright (c) netFORMATOR.pl