Fri08182017

Aktualizacja07:34:00 AM GMT

Back Publicystyka Różne Opinie, Kontrowersje Zwolniony pracownik musi się rozliczyć
+ 0
+ 0
Zwolniony pracownik musi się rozliczyć
wtorek, 17 czerwca 2014 11:39
Wpisany przez Artykuł opracowany przez Panią Michalinę Miotk
Rafał Praszczyk
  • poprzednia
  • 1 of 2
  • następna

Rozwiązanie umowy o pracę to moment, w którym zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni się rozliczyć. W praktyce często zdarza się, że w ostatnim dniu pracy strony nie są w stanie definitywnie się pożegnać. O czym należy pamiętać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik i pracodawca mogą rozwiązać wiążący ich stosunek pracy w różnoraki sposób. W każdym jednak przypadku są zobowiązani do dokonania wzajemnego rozliczenia. Ponieważ bardzo często do rozwiązania umowy dochodzi w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego, to mowa tu nie tylko o konieczności zdania odzieży roboczej przez zatrudnionego, ale również poprawnego wyliczenia kwoty, jaka przysługuje pracownikowi tytułem niewykorzystanego urlopu. O czym powinny pamiętać strony, które rozwiązują zawarty stosunek pracy?

Pracownik zwraca mienie

W większości przypadków to na pracowniku spoczywa obowiązek rozliczenia się z mienia, które otrzymał w związku ze świadczeniem pracy. W praktyce najczęściej jest to odzież i buty robocze, jak również sprzęt służbowy – komputer czy samochód. Ponadto, pracownik – na dzień ustania zatrudnienia może posiadać również niespłaconą pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z punktu widzenia pracodawcy ten punkt może być sporym problemem, jeżeli były już podwładny przestanie spłacać swoje zobowiązania. Dzieje się tak dlatego, że katalog potrąceń, których podmiot zatrudniający może dokonywać bez zgody zatrudnionego jest zamknięty. W art. 87 Kodeksu pracy nie są wymienione takie zobowiązania i dlatego też, jeżeli pracodawca nie dojdzie do porozumienia z pracownikiem, aby odzyskać należność, będzie zmuszony do uzyskania tytułu wykonawczego na dochodzone roszczenia.

Co z wynagrodzeniem?

Zobowiązania pracodawcy dotyczą zazwyczaj kwestii wypłaty wynagrodzenia za czas przepracowany przez pracownika a jeszcze nierozliczony. W przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje w tracie trwania okresu rozliczeniowego, podmiot zatrudniający ma obowiązek dokonać wcześniejszego rozliczenia. Istotnym jest, aby pamiętał on o art. 1516 § 1 Kodeksu pracy: „W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129”. Zgodnie z ostatnim artykułem zatrudnionemu, który przekroczył normę dobową lub średniotygodniową (czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy), przysługuje prawo do dodatku w wysokości 50% lub 100%.

Świadectwo pracy

Z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika istotną kwestią jest też wydanie świadectwa pracy. Bardzo często – błędnie i wbrew aktualnie obowiązującym przepisom – zatrudniający uzależniają wydanie tego dokumentu od dokonania rozliczenia pracownika z zakładem pracy. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy: „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą”. Inaczej mówiąc, nawet brak wypełnionej obiegówki, która często pojawia się w zakładach pracy, nie jest podstawą do wstrzymania wydania świadectwa pracy pracownikowi, który odchodzi z firmy. Niedostosowanie się do tego wymogu równoznaczne jest ze złamaniem przez podmiot zatrudniający prawa.

Wezwanie to konieczność

Z punktu widzenia pracodawcy trudnością może być wyegzekwowanie od byłego już pracownika zwrotu służbowego mienia. Podmiot zatrudniający, jak wskazano powyżej, nie może wstrzymać wydania świadectwa pracy. Co więcej, w praktyce pracodawca nie ma narzędzi, za pomocą których mógłby zdyscyplinować swojego byłego podwładnego. Jedną drogą do odzyskania nieużywanej odzieży roboczej lub sprzętu służbowego jest pisemne wezwanie do rozliczenia mienia, czyli zwrotu nierozliczonych rzeczy. Bywa jednak i tak, że taki dokument jest przez byłego pracownika ignorowany.

Artykuł opracowany przez Panią Michalinę Miotk praca.bielsko.pl.

Grupy dyskusyjne

Copyright (c) netFORMATOR.pl