Fri08182017

Aktualizacja07:34:00 AM GMT

Back Publicystyka Różne Inne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż”
+ 8
+ 0
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż”
wtorek, 19 kwietnia 2016 07:46
Wpisany przez Wit
Wit
  • poprzednia
  • 1 of 4
  • następna

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” w Częstochowie (Gnaszyn) jest całkowicie bezpłatną placówką dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami (w tym z zespołem Aspergera) i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jednocześnie informuję, że Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” serdecznie zaprasza dyrektorów placówek oświatowych (żłobków, przedszkoli i szkół), pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematem do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej problemów edukacji i wychowania dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami oraz z różnego typu dysfunkcjami.  Konferencja odbędzie się 25.04.2016 roku w godz. 13.00-15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Konferencja będzie finałem dni otwartych w naszej placówce, w ramach których możliwe jest nie tylko zapoznanie się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną, ale również skorzystanie z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami (m.in. oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, dogoterapeutą, specjalistą z zakresu terapii stymulacyjnej metodą C. Delacato, terapeutą ręki, terapeutą poznawczo-behawioralnym, specjalistą w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi).

W zdjęciach jest oferta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż”, terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) oraz zaproszenie na konferencję i dni otwarte.

Grupy dyskusyjne

Copyright (c) netFORMATOR.pl